บาคาร่าเกมคาสิโนออนไลน์,หวยออนไลน์รัฐบาล

Biznews

กลุ่มคาราบาว ผนึก KBANK ปล่อยสินเชื่อ 1.5 หมื่นล้าน ลุยค้าปลีก ‘ถูกดี มีมาตรฐาน’

KBANK จับมือ CBG จัดตั้ง “กสิกร คาราบาว” ลุยธุรกิจค้าร้านค้าปลีก “ถูกดี มีมาตรฐาน” เล็งสนับสนุนเงินทุนกลุ่ม CBG อีก1.5 หมื่นล้านบาท

นายพัชร สมะลาภา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ธนาคารได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจคาราบาว โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารจะถือหุ้นมากกว่า 50%

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่อให้บริการทางการเงินแก่ผู้บริโภครายย่อยและร้านค้าของบริษัทในกลุ่มธุรกิจคาราบาว ซึ่งจะช่วยพัฒนาบริการทางการเงินให้คนในชุมชนได้เข้าถึงและได้รับบริการทางการเงินที่ครบวงจร รวมถึงช่วยสนับสนุนธุรกิจค้าปลีกและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนทั่วไทย

นอกจากการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแล้ว กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารอยู่ระหว่างเตรียมร่วมลงทุนกับบริษัททีดี ตะวันแดง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจคาราบาวเช่นกัน เพื่อพัฒนาร้านค้าปลีก “ถูกดี มีมาตรฐาน”

ทั้งนี้ การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน การร่วมลงทุนกับบริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด และการสนับสนุนทางการเงินทั้งหมดให้แก่กลุ่มธุรกิจคาราบาว จะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 15,000 ล้านบาท

 

ขณะที่ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CBG รายงานว่า ขอเรียนแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 (โดยไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียร่วมพิจารณา) เกี่ยวกับการอนุมัติลงทุนร่วมกับบริษัท ซี.เจ. เอ็กเพรส กรุ๊ป จeกัด (“CJ”) และบริษัท ทีดี ตะวันแดง จeกัด (“TD”) ซึ่งทั้งสองบริษัทนี้เป็นบุคคลที่ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ ได้แก่ บริษัท ทีดี เวนเจอร์ จำกัด (TDV) เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และเห็นชอบให้ TDV เข้าทำร่วมทุน กับบริษัท กสิกร วิชั่น จำกัด (“KVISION”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.0 โดยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ ได้แก่ บริษัท กสิกร คาราบาว จำกัด (KBAO)

เพื่อประกอบธุรกิจตามแผนในระยะแรกเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินในระบบนิเวศธุรกิจของตนทั้งในปัจจุบันและที่จะพัฒนาขึ้นตามแผนในอนาคต (Own Ecosystem) ทั้งนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการใช้ข้อมูลในการพิจารณาสินเชื่อเงินกู้ยืมแก่ ก.) เจ้าของร้านค้าปลีกที่เป็นลูกค้าผ่านการดำเนินงานหน่วยรถเงินสดของบริษัทฯ ข.) พันธมิตรทางธุรกิจและ/หรือผู้เช่าพื้นที่ในร้านสะดวกซื้อภายใต้เครือข่าย CJ ค.) ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกชุมชนภายใต้เครือข่ายร้านค้าถูกดี มีมาตรฐานและ ง.) กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกภายเครือข่ายทั้งหมดข้างต้น ตลอดจนการให้บริการ ณ จุดขายอื่นที่เกี่ยวข้อง

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: