บาคาร่าเกมคาสิโนออนไลน์,หวยออนไลน์รัฐบาล

Biznews

เปิดเซฟ 2 คนดัง ‘หมอทวีศิลป์-ไก่อู’ บอกเลยไม่ธรรมดา!

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีเข้ารับตำแหน่ง คณะกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 พร้อมคู่สมรส พญ.วิไลรัตน์ วิษณุโยธิน แพทย์เฉพาะทางกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลวิชัยยุทธ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 
นพ.ทวีศิลป์ และพญ.วิไลรัตน์ แจ้งว่า มีรายได้ประจำปี รวม 3,357,646 บาท ประกอบด้วย เงินเดือน 921,600 บาท ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งและค่าวิชาชีพรวม 1,296,030 บาท ค่าเบี้ยประชุม 487,050 บาท ค่าเช่าบ้าน 72,000 บาท เงินปันผล 199,365 บาท เงินค่ารถประจำตำแหน่ง 381,600 บาท
 
สำหรับรายจ่ายประจำปี และรายจ่ายอื่นๆ ของนพ.ทวีศิลป์ และพญ.วิไลรัตน์ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวม 2,724,048 บาท ได้แก่ ค่าอุปโภคบริโภค 780,000 บาท ค่าผ่อนที่อยู่อาศัย 508,800 บาท ค่าเบี้ยประกัน 119,885 บาท ค่าแม่บ้าน 158,000 บาท ค่าซ่อมแซมบ้าน 200,000 บาท ค่าส่วนกลางหมู่บ้าน 80,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลค่ายา 17,000 บาท ค่าน้ำค่าไฟ 120,000 บาท ค่าน้ำมัน 156,000 บาท ค่าภาษีเงินได้ 33,817 บาท รายจ่ายอื่นๆ ต่อปี ได้แก่ ค่าเล่าเรียน 60,000 บาท ค่าอุปการะบิดามารดา 60,000 บาท ค่าท่องเที่ยว 180,000 บาท ค่าเงินบริจาค 130,000 บาท ค่าโทรศัพท์ 15,000 บาท ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ 17,000 บาท ค่าซ่อมและเช็ครถ 62,000 บาท ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3000 บาท ค่ากำจัดปลวก 15,000 บาท ภาษีโรงเรือน 1,218 บาท ค่าภาษีรถยนต์ 7,328 บาท
 
สำหรับบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ของนพ.ทวีศิลป์ และพญ.วิไลรัตน์ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 43,148,604 บาท เป็นทรัพย์สินของ นพ.ทวีศิลป์ 36,019,775 บาท เป็นทรัพย์สินของ พญ.วิไลรัตน์ 7,022,963 บาท เป็นทรัพย์สินของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 105.864 บาท นอกจากนี้ แจ้งว่า มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,534,600 บาท โดยเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นในชื่อของ นพ.ทวีศิลป์
 
ส่วนรายละเอียดทรัพย์สิน ประกอบด้วย เงินฝากของผู้ยื่น คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมกัน 1,321,994 บาท เงินลงทุนของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 6,039,702 บาท ที่ดินในชื่อของผู้ยื่น 4,000,000 บาท อยู่ที่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของผู้ยื่น จำนวน 2 รายการ มูลค่ารวมกัน 27,000,000 บาท โดยเป็นบ้านเดี่ยว 1 หลังที่ อ.ปากเกร็ด มูลค่า 15,000,000 บาท ซึ่งเป็นที่อยู่ปัจจุบัน และห้องชุดย่านสามเสน มูลค่า 12,000,000 บาท ยานพาหนะในชื่อของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 1,650,000 บาท สิทธิและสัมปทานของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 2,703,904 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์ในชื่อของผู้ยื่น 430,000 บาท
 
ขณะที่ทรัพย์สินอื่นของผู้ยื่นและคู่สมรส แจ้งไว้ 5 รายการ ประกอบด้วย อัญมณี เครื่องประดับ นาฬิกาสุภาพบุรุษและสุภาพตรี พระเครื่อง พระพุทธรูป โดยระบุว่าจำวันที่ได้มาไม่ได้และไม่ทราบมูลค่า
 
 
ขณะที่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กรณีดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐทุก 3 ปี โดย พล.ท.สรรเสริญ แจ้งว่า ตนเอง และนางณิชุบล แก้วกำเนิด คู่สมรส ซึ่งแจ้งว่าเป็นเจ้าของธุรกิจ ร้านเพชรมณฑิรา และถือหุ้นในบริษัทไทยเทเนี่ยมเบฟเวอร์เรนจ จำกัด บริษัท แทบออนไลน์ ดิจิทัล จำกัด และบริษัทบีเจ ฟู๊ดกรุ๊ฟ จำกัด มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 133,760,211 บาท เป็นทรัพย์สินของ พล.ท.สรรเสริญ 29,250,877 บาท เป็นของนางณิชุบล 104,509,334 บาท นอกจากนี้ แจ้งว่า มีหนี้สินจากการกู้ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น รวมทั้งสิ้น 12,396,804 บาท
 
สำหรับรายละเอียดทรัพย์สิน ประกอบด้วย เงินฝากของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 3,569,629 บาท เงินลงทุนของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 37,455,581 บาท ที่ดินของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 11,000,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 8,520,000 บาท ยานพาหนะของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 5,990,000 บาท ทรัพย์สินอื่นของผู้ยื่นและคู่สมรส จำนวน 5 รายการ มูลค่ารวมกัน 67,225,000 บาท ได้แก่ นาฬิกาข้อมือ 4 หน่วย กำไลเพชรและแหวนเพชร 3 หน่วย แหวนเพชร 16 หน่วย ต่างหู 31 หน่วย นาฬิกา สร้อยคอมือเพชร สร้อยเพชร 24 หน่วย
 
พล.ท.สรรเสริญ แจ้งว่า มีรายได้ต่อปี 5,003,249 บาท เป็นเงินเดือน 1,743,249 บาท เป็นรายได้จากการขายรถยนต์ 3,260,000 บาท นางณิชุบลมีรายได้ต่อปี 4,286,938 บาท โดยเป็นรายได้จากค่าจ้างจากการรับงานพาร์ทไทม์ 110,000 บาท ขายเครื่องประดับ 3,400,000 บาท เงินปันผลจากการถือหุ้น ปันผลจากหุ้นสามัญ และดอกเบี้ยจากหุ้นกู้ รวม 776,938 บาท
Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: