บาคาร่าเกมคาสิโนออนไลน์,หวยออนไลน์รัฐบาล

Biz PR

TOA มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จ.นครสวรรค์

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA โดย คุณประจักษ์ – คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธานและรองประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่เรียนดีและเรียนปานกลาง มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพทย์ในจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว จำนวน 288 ทุน โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ (ท.2) จำนวน 230 ทุน  และโรงเรียนวิชาวดี จำนวน 70 ทุน รวมจำนวน 588 ทุน รวมทั้งมอบทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพแก่ครู และทุนสนับสนุนการศึกษาแก่โรงเรียนทั้งสามแห่งนี้ รวมเป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท  

คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ กล่าวว่า “การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ ที่ทุกคนควรช่วยกันผลักดัน ส่งเสริมเยาวชนไทยที่ขาดโอกาส ให้ได้รับโอกาสด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียม ทุนการศึกษาที่มอบให้ในวันนี้ถือเป็นการจุดประกายให้กับเด็กๆ นักเรียนเหล่านี้ ได้มีความขยันพากเพียร มุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ใฝ่หาความรู้ เป็นคนดีของสังคม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  เพราะการศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยพัฒนาให้เยาวชนไทยเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ทั้งยังช่วยแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: